Pozadie 1 Pozadie 2Generálny partner projektu


KARPATSKÝ PRETEK KURIÉROV 2012


viac informácií o preteku www.carpathia.info.pl


Vitajte na oficiálne stránke obce Dohňany

Chotár malebnej obce Dohňany sa rozprestiera približne v strede Púchovskej doliny, najmä ak berieme do úvahy chotáre integrovaných častí Mostišťa a  Zbory. Dolinou preteká rieka Biela voda a dopravnú obslužnosť zabezpečujú dve komunikácie - automobilová a železničná.  Pôdohospodársku plochu obce Dohňany tvorí orná pôda, lúky, pasienky a lesy o spoločnej výmere 3000 ha. V Dohňanoch a jej častiach žije 1800 ľudí. Stred obce má nadmorskú výšku 290 m, v Mostišti 390 m a v Zbore 360 m.

Prvá písomná zmienka o obci Dohňany pochádza z  roku 1471. Obec sa spomína  v súpise lednického panstva spolu s ďalšími 19 obcami. Možno však povedať, že obec Dohňany ako súčasť Púchovskej doliny bola osídľovaná ešte v staršej dobe kamennej – teda v 4. až 3. tisícročí pred Kristom. Dôkazom sú zväčša náhodné nálezy ako napr. mamutia kosť, brúsená kamenná sekerka pravekého roľníka nájdená na skale v susednej obci Mestečko a ďalšie archeologické predmety.
 
V súčasnosti je obec Dohňany neustále sa vyvíjajúcou obcou. Svedčí o tom postupné budovanie infraštruktúry – zrekonštruované miestne komunikácie, budovanie vodovodu, kanalizácie, miestneho rozhlasu, individuálnej bytovej výstavby apod. 

Vďaka efektívnemu využitiu fondov Európskej únie sa podarilo vyriešiť dlhodobý problém s priestormi vhodnými k školskej dochádzke výstavbou budovy základnej školy a následnou rekonštrukciou budovy materskej školy. V súčasnosti máme v obci komplex zrekonštruovanej a modernej Základnej školy s materskou školou Dohňany s výučbou detí v predškolskom veku a detí 1. – 4. ročníka ZŠ.


Fondy Európskej únie prispeli tiež k rekonštrukcii starej kamennej školy nachádzajúcej sa v centre obce, čím vznikla Pamätná izba obce Dohňany. V jej interiéri sa nachádzajú rôzne dokumenty, fotografie a predmety približujúce život obyvateľov obce v minulosti ale i v súčasnosti.
V tesnej blízkosti Pamätnej izby obce Dohňany sú milovníkom literatúry k dispozícií služby obecnej knižnice v Dohňanoch, ktorá okrem veľkého počtu rôznorodej literatúry umožňuje návštevníkom i využitie vysokorýchlostného internetu.

Turistické informácie nielen o obci Dohňany ale i širokom okolí poskytuje Česko-slovenské regionálne informačné a spoločenské centrum Púchovskej doliny so sídlom v budove Pamätnej izby obce Dohňany.
 
A čo ďalšie môžete vidieť v obci Dohňany?
- Obec sa od roku 1865 pýši neorománskym  kostolom sv. Cyrila a Metoda s ich napodobeninou od J. B. Klemensa – kostol je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

- Kostol evanejlickej a. v. cirkvi v Zbore. Základný kameň evanjelického kostola v časti Zbora, ktorá je filiálkou cirkevného zboru Záriečie, bol položený dňa 7. júla 1991.

- Zborské lipy, ktoré patria medzi chránené stromy. Najväčšia z nich má obvod kmeňa 600 cm a výšku 27 metrov, odhadovaný vek 330 rokov. V jej tesnej blízkosti stoja ďalšie dve chránené lipy – jedna s obvodom kmeňa 350 cm, odhadovaný vek 240 rokov a druhá 324 cm, odhadovaný vek 190 rokov

 - Nadšencov turistiky pozývame na prechádzku po náučnom chodníku „Tri skaly“, ktorý sa nachádza v lokalite obce Dohňany, z juhozápadnej strany, v oblasti pohoria Biele Karpaty. Je vhodný pre peších turistov, ale i cyklistov či bežkárov. Vedie po spevnených cestách k drevenej rozhľadni s názvom Rozhľadňa Púchovskej doliny na kopci „Tlstá hora“ (651 m n.m.) a k trom skalným útvarom: Lazovská skala, Čertova skala a skala Vieska. Jeho celková dĺžka je 13 km.


V obci Dohňany sa každoročne poriada množstvo kultúrnych a športových podujatí. Medzi najobľúbenejšie patria Hodové slávnosti obce konané pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorým je zasvätený kostol v obci Dohňany.
Priaznivci cyklistiky majú možnosť zúčastniť sa cyklistických pretekov poriadaných na medzinárodnej úrovni cyklistickým klubom CK EPIC DOHŇANY – Grand Prix Dohňany zaradených do kalendára medzinárodnej cyklistickej federácie. Obľube sa tešia veľkonočné, jesenné a vianočné výstavy, zimná sánkovačka na všeličom, zimný triatlon a ďalšie. V obci vyvíjajú svoju činnosť tri Dobrovoľné hasičské združenia – Dohňany, Mostište, Zbora, Športový klub, foklórne skupiny Konopa, Konopka a ĽH Ostrý vŕšok, miestna organizácia jednoty dôchodcov  a ďalšie.

 Snahou vedenia obce je zabezpečiť jej ustavičný rozvoj zlepšovaním základnej infraštruktúry a rozvojom cestovného ruchu, ktoré vo vzájomnej interakcii prispejú k rozvoju podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku k lepšej kvalite života jej obyvateľov. Dôkazom sú v súčasnosti prebiehajúce investičné akcie financované z dotácií, fondov EU či rozpočtu obce Dohňany - Rekonštrukcia Dujkovho mlyna, Rekonštrukcia kotolne OcÚ, Výstavba Domu kultúrnych tradícií, Revitalizácie verejných priestranstiev a pod.

Nájdite si obec Dohňany na mape práve tu.

Kontakty

Dohňany 68
020 51 DOHŇANY
IČO: 317 136
DIČ: 2020615553
Tel.: +421/ 42 4450912
Fax: 00421/ 42 4450916
obec@dohnany.sk
www.dohnany.sk

Najnovšie oznamy

POTRAVINOVÁ POMOC – OZNAM !!!
(05.03.2012 21:45)
Rozdávanie potravinovej pomoci (cestoviny a múka) pre občanov v hmotnej núdzi pre obec Dohňa...

KST Púchov - otvorenie turistickej sezóny
(05.03.2012 21:45)
KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV PÚCHOV a mesto Púchov Vás pozývajú na ZAHÁJENIE TURI...

Aktuálna programová ponuka TKR
(05.03.2012 21:44)
Prevádzkovateľ TKR zverejňuje aktuálnu ponuku: - ...

Vývoz plastov a skla
(05.03.2012 21:44)
Vývoz plastov sa uskutoční miestnych častiach Mostište a Zbora dňa...

Územný plán obce
(26.02.2012 21:36)
Územný plán obce schválený obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch: - ...

Všetky oznamy

Kalendár

Dnes je 27.05.2017
Sviatok má IvetaNovinky na email

Napíšte svoj email a budete informovaný o novinkách medzi prvými: